Proces sądowy przeciwko Portowi Lotniczemu

Kilka tysięcy osób poszkodowanych zgłosiło roszczenia Portowi Lotniczemu Gdańsk sp. z o.o. w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.   Wielu poszkodowanych zaczyna dziś rozważać czy i kiedy wszcząć proces sądowy. I jakie ryzyko oraz koszty się z tym...

Continue Reading

Dwuletni termin na wystąpienie z roszczeniem jest niezgodny z Konstytucją! Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2018 r. sygn. akt K 2/17

Bardzo dobra informacja dla właścicieli nieruchomości położonych w obszarach ograniczonego użytkowania. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 2-letni termin na wystąpienie z roszczeniem jest niezgodny z Konstytucją!   Dotychczas obowiązujący przepis: Art. 129 ustawy Prawo ochrony środowiska 4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1-3, można wystąpić w okresie 2 lat...

Continue Reading

Jak zgłosić do lotniska roszczenie o odszkodowanie

Do tej pory, w poprzednich wpisach, przedstawiłem:   1) Skąd się wzięła możliwość dochodzenia odszkodowania od lotniska - http://www.halas-lotniczy.pl/2017/09/23/skad-sie-wziela-mozliwosc-dochodzenia-odszkodowania/   2) Do kiedy można zgłaszać roszczenia do lotniska - http://www.halas-lotniczy.pl/2017/09/30/do-kiedy-mozna-zglaszac-roszczenia-do-lotniska/   3) Orzecznictwo sądów – za co przysługuje odszkodowanie - http://www.halas-lotniczy.pl/2017/10/09/orzecznictwo-sadow-za-co-przysluguje-odszkodowanie/   Czas, abym opisał jak zgłosić do lotniska roszczenie o odszkodowanie.   Przede wszystkim - raz jeszcze...

Continue Reading

Orzecznictwo sądów – za co przysługuje odszkodowanie

W pierwszym wpisie opisałem skąd wzięła się możliwość dochodzenia odszkodowania od lotniska. W telegraficznym skrócie - wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku został ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania. Można w nim legalnie hałasować (precyzyjniej - generować ponadnormatywny hałas wynikający z ruchu lotniczego, który poza OOU...

Continue Reading

Do kiedy można zgłaszać roszczenia do lotniska

W poprzednim wpisie wskazałem, że Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił Uchwałę nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.   W uchwale tej określony został OOU (obszar ograniczonego użytkowania) wokół Portu...

Continue Reading