3 niekorzystne dla poszkodowanych uchwały Sądu Najwyższego

W 2022 roku zapadły 3 uchwały Sądu Najwyższego dotyczące spraw o odszkodowania za wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Stanowią one radykalną zmianę wcześniejszej linii orzeczniczej i są one w mojej ocenie skrajnie niekorzystne dla poszkodowanych. W przeszłości ugruntowany w orzecznictwie był pogląd, że: -> Związek ustanowienia obszaru ograniczonego...

Continue Reading

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2022 r., III CZP 81/22 wraz z uzasadnieniem

"Sygn. akt III CZP 81/22 UCHWAŁA Dnia 29 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący)‎SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca)‎SSN Roman Trzaskowski w sprawie z powództwa J. W. i A. W.‎przeciwko P. […] Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.‎o zapłatę,‎po rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej‎w dniu...

Continue Reading

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2022 r., III CZP 80/22 wraz z uzasadnieniem

"Sygn. akt III CZP 80/22 UCHWAŁA Dnia 7 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)‎SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)‎SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa R. M. i I. M.‎przeciwko P. sp. z o.o. w P.‎o zapłatę,‎po rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej‎w dniu 7 kwietnia...

Continue Reading

Dwie ważne uchwały Sądu Najwyższego – III CZP 80/22 oraz III CZP 81/22

W kwietniu 2022 roku zapadły dwie ważne uchwały Sądu Najwyższego, obie dotyczyły zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z funkcjonowaniem lotniska. Zagadnienia prawne do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy były przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ale treść uchwał Sądu Najwyższego ma też doniosłe znaczenie dla roszczeń właścicieli...

Continue Reading

Nieprawomocny wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oddalający powództwo dot. nieruchomości ze strefy B obszaru ograniczonego użytkowania

We wpisie „PIERWSZA WYGRANA POSZKODOWANEGO. UZASADNIENIE WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU Z DNIA 24 LIPCA 2019 ROKU, SYGN. AKT XV C 1047/18” informowałem o tym, że zapadł pierwszy korzystny dla Poszkodowanego wyrok w procesie sądowym dot. obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy...

Continue Reading

Brak wniosku o opinię biegłego sądowego przyczyną pierwszej prawomocnej przegranej z Portem Lotniczym Gdańsk sp. z o.o.

We wpisie "PIERWSZY WYROK OOU GDAŃSK – WYROK SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU Z DNIA 12 LUTEGO 2019 R., SYGN. AKT I C 1291/18" informowałem, że zapadł wówczas pierwszy wyrok rozstrzygający o roszczeniu osoby, która jest właścicielem nieruchomości w obszarze ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego...

Continue Reading

Pierwsza wygrana Poszkodowanego. Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 lipca 2019 roku, sygn. akt XV C 1047/18

We wpisie "DRUGI WYROK OOU GDAŃSK – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU Z DNIA 24 LIPCA 2019 ROKU" informowałem o tym, że zapadł pierwszy korzystny dla Poszkodowanego wyrok w procesie sądowym dot. obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.   Jak podawał portal Trójmiasto.pl...

Continue Reading