III CZP 3/23 – zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy

Roszczenia poszkodowanych wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku przedawnią się 31 grudnia 2024 roku. W mojej ocenie z decyzją o ewentualnym wniesieniu pozwu do Sądu należy wyczekać możliwie blisko upływu ww. terminu przedawnienia (koniec 2024 roku) i wówczas ocenić szanse powodzenia oraz ryzyko przegranej w danej sprawie w kontekście opisywanych przeze mnie we wcześniejszych wpisach na blogu niekorzystnych dla poszkodowanych uchwał Sądu Najwyższego z kwietnia 2022 roku i października 2022 roku.

 

W Sądzie Najwyższym oczekuje na rozstrzygnięcie zagadnienie prawne:
Czy właścicielowi nieruchomości, której wartość zmniejszyła się na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jednak bez związku ze szczegółowymi ograniczeniami wynikającymi z art. 135 ust. 3a Prawa ochrony środowiska, przysługuje odszkodowanie na podstawie art. 129 ust. 2 tej ustawy?

zagadnienie to jest zarejestrowane jako sprawa III CZP 3/23 – aktualny stan sprawy: https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=963-ad5019ee-fc75-446c-8339-6b38081cd1c5&ListName=esprawa2023&Search=II%20CSKP%20678/22

 

Rozstrzygnięcie tego zagadnienia będzie miało duże znaczenie dla powodzenia lub niepowodzenia dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz